Učme deti vážiť si druhých

05.02.2019 13:53

Ako naučiť deti vážiť si iných ľudí?

Jaroslava Koníčková

Aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité vychovávať deti k úcte a k zdvorilosti.
Základom výchovy by mala byť úcta k rodičom. Veď len vtedy, keď má dieťa úctu k rodičom, môže prejavovať úctu k starým rodičom, k učiteľom, k rodinným príslušníkom a k ostatným ľuďom.

Niekedy si rodičia neuvedomujú, že deti je potrebné vychovávať i k úcte a k zdvorilosti.  Akosi sa popri iných veciach na toto zabúda. Ale tak, ako v iných prípadoch i v oblasti úcty deti prejavujú len to, čo vidia. Čiže, ak je úctivý rodič, úctivé je aj dieťa. Ináč to nefunguje. V dnešnom svete však mnohí preferujú viac egocentrizmus a pýchu ako úctu a pokoru. A aj preto potom v detských kolektívoch narastá súperenie, šikana a agresia. Väčšinou sa to všetko odvíja od výchovy v rodine. Deti sa nerodia so zlosťou v sebe a ani s tým, že by chceli niekomu ubližovať, znevažovať ho, robiť zle. Práve naopak. Sú veľmi citlivými a empatickými bytosťami, ktoré veľmi ľahko sformuje ich prostredie, situácie, v ktorých žijú a spôsoby správania, s ktorými sa bežne stretávajú. Ak chcete, aby boli vaše deti zdvorilé, úctivé, vážili si ľudí i veci, v prvom rade musíte začať od seba. Ukážte im, že si vážite ostatných ľudí, že prejavujete úctu k najbližším, že sa viete radovať  z úspechov a šťastia iných. Deti, ktoré  sú vedené  k úcte, k nesebeckosti a empatii majú vyššie sebavedomie, lepšie odolávajú stresu a tiež majú lepšie komunikačné a spoločenské zručnosti. Dokážu si vybudovať zdravý vzťah k okoliu, k rodine, priateľom, známym, či k spolužiakom a vďaka nim celý život prosperovať. Poďme sa pozrieť na niektoré spôsoby správania, ktoré by si mali osvojiť.

1 | Učte ich hovoriť PROSÍM a ĎAKUJEM
Jednoduché slová prosím a ďakujem sa bežne používajú v spoločnosti. Nielenže sú tieto slová zdvorilé, ale tiež pomáhajú vybudovať základ, na ktorom budú postavené budúce vzťahy. Používajte v rodinnom prostredí tieto slová, potom budete mať istotu, že ich začne používať aj vaše dieťa. Pre dieťa je najväčším vzorom práve vaša komunikácia. Ak je negatívna, bez úcty či uznania, bude sa tak skôr či neskôr správať aj vaše dieťa.

2 | Učte ich hovoriť slovo PREPÁČTE
Najlepšie naučíte deti ospravedlniť sa tak, že aj vy sami sa dokážete v prípade potreby ospravedlniť im. I keď sú deti malé, dokážu si zapamätať kruté slová, ktoré ich ranili. Ak sa vieme ospravedlniť aj im, ony sa to naučia od nás. Pri ospravedlnení je vhodné čo najpresnejšie opísať svoje pocity: „Viem, že som neprávom vybuchol a mrzí ma to. Bolo toho na mňa veľa, no to neospravedlňuje moje konanie. Prosím ťa, prepáč mi.“ Potom dieťa pritúľte. To, že ho máte radi, veľmi dobre pochopí práve vďaka  fyzickému kontaktu.

3 | Učte ich, aby nikoho neprerušovali v rozprávaní
Prerušiť niekoho, zatiaľ čo rozpráva, je vnímané ako neslušnosť a nevďačnosť. Byť aktívnym poslucháčom, bohužiaľ, nie je v dnešnej spoločnosti bežné. S pokorou rastie aj schopnosť počúvať iných. V dnešnej dobe niektorí ľudia trpia epidémiou nepočúvania. Niet divu, že nedokážeme efektívne počúvať. Po prvé, väčšinu z nás nikto nenaučil, ako správne počúvať. Učíme sa ako čítať a písať, ale nie ako počúvať. Po druhé, mnohí z nás musia robiť také nespočetné množstvo aktivít v práci a v domácnosti, že sa moc nezaoberajú počúvaním. Hovorenie je to, čo má prioritu. A deti robia len to, čo vidia. A tak, staňte sa aj vy efektívnymi poslucháčmia takými sa skôr či neskôr stanú aj vaše deti. Deti môžete učiť počúvať a neprerušovať aj tak, že vy ich budete takýmto spôsobom počúvať tiež. Deti veľmi túžia po tom, aby mohli všetko vyrozprávať svojim rodičom. A tak prejavujte  záujem a dávajte to najavo tým, že potvrdíte pocity a myšlienky dieťaťa a pomáhajte mu, aby mohlo vysloviť všetko, po čom túži. Keď vy budete pokojne počúvať a nebudete dieťa prerušovať, ono bude vidieť, že aj takto sa dá komunikovať a bude trpezlivé vtedy, keď budú rozprávať iní ľudia.

4 | Učte ich ďakovať
Jednoduché ĎAKUJEM TI  alebo reakcia na dar láskavým spôsobom je skvelý spôsob, ako naučiť dieťa vďačnosti. Čo najčastejšie sa rozprávajte s deťmi, že máme okolo seba veľa dôvodov na to, aby sme boli každý deň vďační. Niekedy na to zabúdame. V mnohých prípadoch tomu jednoducho nevenujeme pozornosť. Berieme to automaticky. Nevieme to oceniť. Vďačnosť sa dnes príliš nenosí. Berie sa viac ako zastaraná a nemoderná hodnota. To je však veľký omyl. Vďačnosť má svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe. Prečo? Na základe viacerých výskumov bolo zistené, že vďačnosť so sebou prináša viaceré  vzácne benefity. Napríklad:
 vďačnosť nás robí šťastnejšími,
 robí nás tiež zdravšími,
 tí, ktorí sú vďační, sú v komunite ľudí obľúbení a majú viac priateľov,
 vďačnosť posilňuje emócie,
 vďaka vďačnosti máme väčšie úspechy v kariére, vieme pochopiť kolegov, nadriadených či podriadených,
 vďačnosť zvyšuje našu produktivitu,
 zlepšuje naše rozhodovanie,
 sme priateľskejší,
 sme optimistickejší,
 duchovnejší,
 empatickejší,
 lepšie spíme,
 vďačnosť robí naše spomienky krajšími,
 žijeme v šťastnejšom manželstve,
 menej závidíme,
 sme menej materiálne nároční,
 vďaka vďačnosti aj lepšie vyzeráme.

5 | Naučte ich, aká je hygiena dôležitá
To však neznamená, že vaše dieťa by sa nemalo snažiť zostať bez baktérií. Ale pochopením základných pravidiel, že je potrebné zakryť si ústa, keď kašle alebo je potrebné si umývať ruky po toalete, to všetko sú drobné náznaky, že podporujete sebadisciplínu a zdvorilosť voči ostatným.

6 | Zoznamujte deti so zásadami stolovania
Jedným zo základných návykov, ktoré si dieťa v rodinnom kruhu osvojí, je aj stolovanie. Mal by to byť príjemný zážitok v priateľskej atmosfére, počas ktorého sa stretne celá rodina a v prípade návštevy rodina a hostia.
Približne šesťročné deti by mali  ovládať nasledovné pravidlá:
 správne držať a používať príbor
 nerozprávať pri jedle, nemľaskať, nesrkať
 nevykladať si lakte na stôl,
 vedieť používať obrúsok,
 po ukončení jedla správne odložiť príbor,
 poďakovať za jedlo.
Pripomeňte dieťaťu, že je slušné počkať a nie hneď sa pustiť do jedenia. Prednosť má návšteva. Ak je  na stole len malé občerstvenie i vtedy je vhodné počkať, kým  si zoberie najprv návšteva  a až potom si môže zobrať aj dieťa.

7 | Učte deti odpovedať na otázky iných ľudí
Povzbudzujte deti k tomu, aby odpovedali na otázku niekoho iného. Je to dobrý spôsob, ako ich naučíte pozornosti, disciplíne a rešpektu k autoritám.

8 | Zdôrazňujte rešpekt k učiteľom a k iným dospelým
K  učiteľom, policajtom, predavačkám, šoférom v autobuse i k iným dospelým by deti mali pristupovať s rešpektom. A preto zdôrazňujte dôležitosť rešpektovania starších a učte deti aj úcte k učiteľom.

9 | Učte ich zdraviť
Pozdrav patrí k prvému kontaktu medzi ľuďmi a veľa o nás napovie. Úsmev, pohľad do očí, zreteľné vyslovenie a primeraná hlasnosť – to všetko vytvára náš obraz v očiach okolia už v priebehu pár sekúnd. Pozdrav je prvým pravidlom spoločenského správania, ktoré sa deti naučia v dvoch až troch rokoch. Je dobré od začiatku ich viesť k tomu, aby sa pozdravili zreteľne, hlasno a bez hanby. Pri výchove vám veľmi pomôže motivujúca pochvala. Ako deti rastú, postupne ich veďte k používaniu ďalších pravidiel súvisiacich s pozdravom. Chlapci by si mali pri vstupe do miestnosti a pozdrave zložiť čiapku, neskôr pridávame aj pravidlá podávania rúk.

Prečo je  dobré kultivovať správanie odmalička?
Spoločenská kultivácia sa vyplatí každej rodine. Spoločnosť prijíma dieťa tak, ako sa ono samo správa. Ak búcha dverami, nevie sa ospravedlniť a vysvetliť, čo chce, môže očakávať problémy. Ak sa správa kultúrne, nemá problémy so správaním ani v škole, ani v spoločnosti. Klinická psychologička upozorňuje rodičov: „Nevychovanosť, zloba, necitlivé a hrubé vykrikovanie na adresu dospelých, starých a chorých ľudí sa vytvárajú dlho. Ďalších niekoľko rokov sa upevňujú, pestuje sa odvaha vypustiť to von a napokon to príde ako úder blesku. Vychovať už nevychované dieťa je nadľudský problém a v období puberty už nemožno očakávať zmeny k lepšiemu. Skôr naopak.“

—————

Späť