VI. ročník výtvarnej aktivity Dúhová paleta 13.4.2016

13.04.2016 17:59

Regionálna organizácia Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Cirkevná materská škola bl.b. V. Hopku organizovali už VI. ročník výtvarnej aktivity Dúhová paleta. Každoročne sa táto aktivita koná na inej MŠ a zúčastňujú sa jej 2 deti z každej materskej školy. Tento rok reprezentovali našu MŠ dvaja nadaní predškoláci, a to Ninka Hakošová z triedy Veveričky a Peťko Čigaš z triedy Stonožka. Deti uplatňovali svoje výtvarné schopnosti vo voľnej výtvarnej tvorbe. Pracovali s rôznym výtvarným materiálom, ľubovoľnou technikou a kreatívne stvárňovali svoje vlastné námety. Ich tvorivé a nápadité práce boli pekné a úspešné. Budú vystavené v priestoroch Cirkevnej materskej školy na ulici J.Švermu v Michalovciach.

—————

Späť