Zapojili sme sa do súťaže

25.02.2016 21:45

Naša MŠ sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásila mliekáreň Tami. Pani riaditeľka školskej jedálne Ľudka Lukáčová nás oslovila a my sme prijali túto ponuku. Deti troch tried - Veveričky, Stonožka a Rybky vlastnoručne vytvorili svoje logo Tami. Pri práci využili rôzny materiál, netradičné techniky a uplatnili vlastné nápady, kreativitu a zručnosť. Pani učiteľky ich odfotili aj s výrobkami Tami, pretože deti obľubujú jogurty, mlieko, syry...vedia, že sú nielen chutné, ale aj zdravé. Fotografie sme zaslali na uvedenú adresu a teraz sa už tešíme na prípadné výhry.

—————

Späť