Archív článkov

Ako sme oslávili Deň rodiny

15.06.2017 14:40
„Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodarne pôsobí na život každého z nás.“ ...a tak blahodarne a milo na nás zapôsobilo aj podujatie plné príjemnej rodinnej pohody a slnečných lúčov v areáli našej MŠ Leningradská 1, Michalovce. V...

—————

Uskutočnila sa mestská olympiáda

08.06.2017 19:18
XVI. ROČNÍK MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY MATERSKÝCH ŠKÔL 7.júna 2017 sa uskutočnil XVI. ročník mestskej športovej olympiády  materských škôl s cieľom plnenia olympijského odznaku všestrannosti kategórie „A“  pre šk. rok 2016/2017. Našu MŠ úspešne reprezentovali štyri deti, a to...

—————

Detský basketbal v našej MŠ

01.06.2017 00:00
Ďalším deťom sme predstavili Baby basketbal Basketbalový klub 1.BK Michalovce organizuje pre podporu pohybovej aktivity detí a pre zvýšenie popularizáciu basketbalu v našom meste projekt Baby basketbal. Po dvoch vydarených minulo týždňových predstaveniach sme tento krát navštívili IX.MŠ na ul. J....

—————

Slávik v našej MŠ

26.04.2017 00:22
Už tradične každý rok prebieha v jarných mesiacoch spevácka súťaž Slávik v MŠ. Zúčastňujú sa jej  detí všetkých mestských materských škôl v Michalovciach. Organizátorom súťaže  je stále iná materská škola v spolupráci s MsÚ a ZUŠ . Tento rok sme pripravovali súťaž v našej materskej škole....

—————

Deň Zeme v našej MŠ

21.04.2017 23:56
Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no v  tento deň, 21.apríla 2017, sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Vedieme deti k tomu, aby vedeli precítiť krásu a rozmanitosť prírody,  uvedomovali si nebezpečenstvo jej...

—————

Predškoláci v škole

16.03.2017 17:38
V rámci dlhoročnej spolupráce so základnými školami navštívili naši predškoláci III. ZŠ na ulici Moskovská 1 v Michalovciach. Už vo vestibule ich privítala pani riaditeľka Mgr. Marta Dacejová a popriala im pekné zážitky v škole. V 1.ročníku sa zúčastnili interaktívnej hodiny, ktorú viedla pani...

—————

Rodičia priznávajú, že sa s deťmi nehrajú

01.03.2017 17:29
eduworld.sk/cd/martina-matejova/3188/rodicia-priznavaju-ze-sa-s-detmi-nehraju

—————

Planetárium v VII. ZŠ Krymská 5, Michalovce

15.02.2017 00:00
Dňa 15.februára 2017 sa 5-6 ročné deti veľkých tried – predškoláci stretli s pracovníčkou hvezdárne na zaujímavej aktivite, ktorá sa konala na VII.ZŠ Krymská Michalovce. V rámci rekonštrukcie hvezdárne, presnejšie astronomického areálu, získala Hvezdáreň v Michalovciach digitálne prenosné...

—————

Prehnaný strach rodičov môže deťom ublížiť

11.02.2017 20:52
Dnešní rodičia sa bezpochyby nachádzajú pod veľkým tlakom. Byť rodičom v rýchlom čase plnom technologických vymožeností, súťaživosti a dravosti, či stresu z možnej straty rodinných príjmov, prispieva k zvyšovaniu úzkosti. Spoločnosť už považuje stres za prirodzene sa vyskytujúci jav. Rodičia tiež...

—————

Keď sa deti pýtajú

11.02.2017 20:49
Ako rodičia intuitívne cítime, že svoje deti ľúbime nadovšetko. Hovoríme, že sú pre nás najdôležitejšie v živote a všetko, čo robíme, robíme pre nich. Ľúbime svoje deti viac ako svoj život. Je to pravdepodobne tá najčistejšia forma lásky.Lenže naše činy sa od slov a pocitov môžu často líšiť. To,...

—————